Дума Описание
целогодишен целогодишна, целогодишно, мн. целогодишни, прил. Който трае цяла година. Целогодишна работа.