Дума Описание
целесъобразен целесъобразна, целесъобразно, мн. целесъобразни, прил. Който съответства на поставената цел; правилен, разумен, полезен. Целесъобразно решение. // нареч. целесъобразно. Постъпвам целесъобразно. // същ. целесъобразност, целесъобразността, ж.