Дума Описание
целенасочен целенасочена, целенасочено, мн. целенасочени, прил. Който е насочен към ясна цел. Целенасочени действия. // нареч. целенасочено. // същ. целенасоченост, целенасочеността, ж.