Дума Описание
целев целева, целево, мн. целеви, прил. Който има определено предназначение. Целеви средства.