Дума Описание
целволе само ед. Вид текстилни влакна.// прил. целволен, целволена, целволено, мн. целволени.