Дума Описание
цел целта, мн. цели, ж. 1. Това, към което човек се стреми, което трябва да се осъществи. Цел на пътуването. Благородни цели. 2. Място, обект, в който трябва да се попадне; прицел, мишена. Стрелба в цел. • Попадам в целта. Казвам най-важното или най-необходимото.