Дума Описание
цезура мн. цезури, ж. Спец. В стихосложението — пауза, която разделя стиха.