Дума Описание
цветнокож цветнокожа, цветнокожо, мн. цветнокожи, прил. 1. Който не е с бяла кожа. Цветнокожа жена. 2. Като същ. Човек, който не принадлежи към бялата раса. Квартал за цветнокожи.