Дума Описание
цветист цветиста, цветисто, мн. цветисти, прил.1. Който е обрасъл с цветя. Цветисти градини. 2. Прен. За език, стил — образен, жив. Цветиса реч. // нареч. цветисто (във 2 знач.).