Дума Описание
цветен цветна, цветно, мн. цветни, прил. Който има цвят, не е черно-бял. Цветна хартия. Цветен филм. Цветен телевизор • Цветен метал. Всеки метал с изключение на желязото.
цветен цветна, цветно, мн. цветни, прил. 1. Който се отнася до цвят,. Цветен прашец. 2. Който е покрит с цветя. Цветна леха. 3. Който е от цветя. 4. Който дава цвят. Цветна пъпка. •Цветно зеле. Карфиол.