Дума Описание
цветарство само ед. Дейност, свързана с отглеждането на цветя и продажбата им.