Дума Описание
царство мн. царства, ср. 1. Държава, управлявана от цар. Първо българско царство. 2. Само ед. Господство, подчиненост, власт. 3. Прен. Област от действителността, обхващаща някакви предмети или явления. Животинско царство. 4. Прен. Област, свят, в който преобладава нещо. В царството на приказките.