Дума Описание
царица мн. царици, ж. 1. Жена цар (в 1,2,3,4 знач.). Царица на бала. Розата е царииа на цветята. 2. В шахмата — най-подвижната фигура. 3. Съпруга на цар. 4. При някои насекоми — женска, която снася яйцата. Пчелна царица. // прил. царицин, царицина, царица мн. царицини.