Дума Описание
царизъм само ед. Форма на управление, при която върховната власт принадлежи на зар. Руски царизъм.