Дума Описание
царедворка мн. царедворки, ж. Жена царедворец.