Дума Описание
царедворец мн. царедворци, м. Човек, които служи и живее в царски двор; придворен. //прил. царедворски.