Дума Описание
царевица мн. царевици, ж. 1. Едногодишно растение с дълги тесни листа и плод във форма на кочан, покрит с едри зърна. Царевиците се раззелениха. 2. Плодът на това растение. Варена царевица. // прил. царевичен.