Дума Описание
цап междум. За наподобяване на звук от падане или удар.