Дума Описание
цамбур междум. За наподобяване на звук при падане в течност.