Дума Описание
цакна цакнеш, мин. св. цакнах, мин. прич. цакнал, се. — вж. цаквам.