Дума Описание
хищник мн. хищници, (два) хищника, м. 1. Хищно животно. Лъвът е хищник. 2. Прен. Безмилостен, жесток, алчен човек. // прил. хищнически, хищническа, хищническо, мн. хищнически. // същ. хищничество, ср. (във 2 знач.).