Дума Описание
хищен хищна, хищно, мн. хищни, прил. 1. За животно — който се храни с други животни. Хищен орел. 2. Прен. Който прилича на такова животно по жестокост, настървение; безмилостен, граблив. Хищен поглед. Хищна усмивка. Хищни хора. // нареч. хищно. // същ. хищност, хищността, ж.