Дума Описание
хирургия само ед. Дял от медицината, който се занимава с лечението на вътрешни болести, счупвания и др. по оперативен път. // прил. хирургичен, хирургична, хирургично, мн. хирургични. // прил. хирургически, хирургическа, хирургическо, мн. хирургически.