Дума Описание
хиромантия само ед. Гадаене по линиите на ръката.