Дума Описание
хиромант мн. хироманти, м. Човек, който се занимава с хиромантия.