Дума Описание
хиподрум мн. хиподруми, (два) хиподрума, м. Специално пригодена площадка (стадион) за конни състезания.