Дума Описание
хипноза само ед. 1. Предизвикано под чуждо влияние сънно състояние, при което лице, изпаднало в такова състояние, се подчинява на чужда воля. 2. Прен. Силно увлечение; омая. Поддаде се на хипнозата на гласа му. // прил. хипнотичен, хипнотична, хипнотично, мн. хипнотични. Хипнотично въздействие. Хипнотичен сън. // прил. хипнотически, хипнотическа, хипнотическо, мн. хипнотически.