Дума Описание
хипертрофия само ед. Спец. Неестествено, прекалено увеличаване обема на орган, тъкан и под.