Дума Описание
хиперболичен хиперболична, хиперболично, мн. хиперболични, прил. 1. Който се отнася до хипербола. 2. Прен. Преувеличен, изопачен. // нареч. хиперболично. // същ. хиперболичност, хиперболичността, ж.