Дума Описание
хипербола мн. хиперболи, ж. Спец. Стилистично средство, което се основава върху преувеличението.