Дума Описание
химически химическа, химическо, мн. химически, прил. 1. Който се отнася до химия. Химическо съединение. 2. В който се използват продукти, средства на химията. Химическа обработка на почвата. Химическо чистене. Химическа война. 3. Който е предназначен за изследвания по химия или за приложението им в практиката. Химически комбинат. Химически кабинет. • Химически молив. Вид молив, чийто писец се разтваря във вода.