Дума Описание
химикалка мн. химикалки, ж. Приспособление за писане, в което се поставя химикал (във 2 знач.).