Дума Описание
химик мн. химици, м. Специалист по химия.