Дума Описание
хиляда мн. хиляди, ж. 1. Хиляда единици. 2. Само мн. Извънредно много. Направихме хиляди разговори, изтърпяхме хиляди неприятности и пак нищо. // прил. хиляден, хилядна, хилядно, мн. хилядни. Хилядно множество. Не и достигнаха няколко хилядни от секундата.