Дума Описание
хикс хиксът, хикса, мн. хиксове, (два) хикса, м. 1. Название на двадесет и третата буква от латинската азбука. 2. Название на неизвестна величина или на непознат обект. В деня хикс.