Дума Описание
хидротермален хидротермална, хидротермално, мн. хидротермални, прил. Който се отнася до топли минерални води. Хидротермален извор.