Дума Описание
хидросфера само ед. Спец. Водната обвивка на Земята.