Дума Описание
хидрология само ед. Спец. Наука за движението и разпространението на водата над и под земята и в атмосферата.