Дума Описание
хидратиране само ед. Спец. Насищане на съединение с вода, без да се осъществява химическо преразлагане.