Дума Описание
хидрат мн. хидрати, (два) хидрата, м. Спец. Химическо съединение с ОН група; основа.