Дума Описание
хидравлика само ед. Спец. Наука, която изучава физичните свойства на течностите и приложението им в техниката.