Дума Описание
хигиена само ед. 1. Спец. Дял от медицината, който проучва причините за болестите и условията за запазване на здравето. 2. Чистотата като условие за здраве. Поддържам добра хигиена. 3. Мерки и правила за запазване на здравето, често свързани с характера на професията. Хигиена на научния труд. // прил. хигиенен, хигиенна, хигиенно, мн. хигиенни.