Дума Описание
херцогство мн. херцогства, ср. Територия, управлявана от херцог.