Дума Описание
хермелин мн. хермелини, (два) хермелина, м. Дребен бозайник от рода на бялката с ценна бяла кожа, както и самата кожа. // прил. хермелинов, хермелинова, хермелиново, мн. хермелинови. Хермелинова наметка.