Дума Описание
хералдика само ед. Спец. 1. Наука, която изучава родословието и символите на аристократичните родове. 2. Наука, която изучава гербовата символика и описва гербовете, както и съвкупността от всички гербове. // прил. хералдически, хералдическа, хералдическо, мн. хералдически.