Дума Описание
хендек мн. хендеци, (два) хендека, м. Разг. Крайпътен изкоп, ров.