Дума Описание
хектар мн. хектари, (два) хектара, м. Мярка за площ, равна на сто ара.