Дума Описание
хегемон мн. хегемони, м. Основна управляваща, ръководеща сила; този, който установява хегемония.