Дума Описание
хе част. Разг. За посочване; ей, ето там. Хе къде е селото, зад оная горичка!
хе междум. Разг. За израз на изненада. Хе, вижте го какво направи!