Дума Описание
хвърчилка мн. хвърчилки, ж. Израстък върху семе за разпространяване чрез вятъра.